Strom

Niekde v diaľke, na konci zelenej lúky,
stojí krásny, na pohľad silný strom,
nik nevie či prežil veľké búrky či muky,
len si tam stojí a ja vidím sa v ňom.

čítať ďalej...