Deň sa mení v noc

Nie je deň a nie je noc
Dievča chytá do rúk zvláštnu moc.
Nie je dieťa, nie je žena
Je akási iná –pozmenená…..

čítať ďalej...

Smutok

Smútok v očiach mojích žiali ,
oči moje preplakali,
nejednu z tých 1000 nocí jak tak rôčky ubúdali .

čítať ďalej...

Samota

Ako búrka, ako blesk prišla si z jasného neba,
nebol som si vtedy istí či chcem práve teba.
Nie som si tým istí ani teraz,
dážď mojich pochybností prosím ťa prekaz.

čítať ďalej...

Posledná

Posledné kvety zvädli,
posledné písmená zbledli.
Posledné slová stratili význam,
posledná ozvena tvojho mena zmizla.

čítať ďalej...

O živote

Oheň vzplanie, všetko spáli.
To vzduch mu dáva silu.
Aj vášeň má tu silu.
Tak ako oheň, čo dušu páli.

čítať ďalej...

Verejný cintorín

Anjel k zemi hlavu kloní.
Je tu ticho.
Sú tu oni.
Spomienky.
Šum lístia chladom preznieva.
Neostane nič,
len vetra pieseň posledná.

čítať ďalej...